Skip to content Skip to navigation

Hometest

Envirovýchova

Články o environmentálnom vzdelávaní, zážitkovej pedagogike, umení a krajine...

Zelená Stopa - základné informácie o projekte

Projekt je zameraný na posilnenie miestnej energetickej a potravinovej sebestačnosti rodín a komunít pomocou svojpomocnej realizácie úsporných, energeticky efektívnych príkladov, ktoré prispejú k účinnému znižovaniu produkcie skleníkových plynov. Aktivity zah?ňajú zhotovenie nízko nákladových, ekologických zariadení ktoré využívajú slnečnú energiu alebo šetria drevo, šírenie zručností týkajúcich sa ekologických stavebných techník v rámci nízkoemisného domčeka a založenie plôch pre svojpomocné pestovanie plodín vo viedieckych aj mestských podmienkach. Skúsenosti získané počas kurzov pri budovaní prototypov sa budú ďalej šíriť medzi cieľovými skupinami, vrátane sociálne slabých skupín. Praktickou realizáciou riešení, tréningami, vytvorením informačných materiálov a Open space databázy na webe poskytneme užitočné nástroje pre šírenie spôsobov na znižovanie ekologickej stopy.

Kroky k rieke - manuál na stiahnutie

Už Ján Amos Komenský vedel, že najlepším spôsobom učenia sa je škola hrou. Je dobré pokiaľ majú deti odborné znalosti o prírode. Tie najhlbšie skúsenosti však získavajú priamym prežitím prírody, jej priamym vnímaním všetkými zmyslami.

Ponuka výučbových programov pre školy

Tags: 

Občianske združenie SOSNA prichádza s ponukou ekologických vzdelávacích a zážitkových programov pre školy, ktorú budeme pravidelne aktualizovať, dopĺňať.

Sebestačnosť

Články o prírodných záhradách, prírodnom staviteľstve, energeticky úsporných alternatívach, Ekocentre SOSNA...

Popis rekonštrukcie Ekocentra SOSNA - na stiahnutie

Dlhodobou víziou našej organizácie bolo vybudovanie vzdelávacieho a demonštračného Ekocentra s biozáhradou, ako miesta dobrého pre zdravie, dušu aj prírodu. Popis stavby Ekocentra si môžete prečítať v priloženom PDF súbore.

Termosnímky Ekocentra SOSNA

Na termovíznych snímkach je vidieť, že steny Ekocentra majú prakticky rovnakú teplotu. ako je vonkajšia teplota vzduchu. Jedinými významnejšími únikmi tepla sú okná. Miestne malé úniky tepla, odhalené snímkovaním, nám pomôžu určiť miesta, ktoré budeme dodatočne zatepľovať.

Prečo prírodná záhrada? - manuál na stiahnutie

Tajomstvom prírodnej záhrady je starostlivé naplánovanie dizajnu, ktorú je nutné vykonať skôr, ako začnete čokoľvek robiť na svojom pozemku, či už sadiť stromy alebo umiestňovať budovy. Dôkladne urobený dizajn vám môže ušetriť veľa prostriedkov a zbytočne vykonanej práce. Je viac možností, ako začať navrhovať dizajn pozemku. Všetko sa odvíja od vášho osobného vkladu a potrieb.

Vytvorte si prírodnú záhradu - časť 2

Nie je dôležité, aký veľký pozemok máte k dispozícii. Aj na malej ploche môžete vytvoriť stabilnú, peknú, pestrú, zaujímavú a úrodnú prírodnú záhradu. V predchádzajúcom článku sme si predstavili základné princípy. Teraz sa bližšie pozrime na prax.

Vytvorte si prírodnú záhradu - časť 1

Často sa hovorí: „Ako sa stravujeme, takí aj sme.“ Väčšina ľudí na Slovensku konzumuje potraviny, ktoré pochádzajú z najrôznejších kútov sveta, nemajú však žiadnu chuť a o tom, aké látky v sebe obsahujú, radšej ani nehovoríme... Prestali sme využívať pôdu na pestovanie zdravých plodín alebo pestrých kvetov a namiesto toho z nej vytvárame jednofarebnú plochu

Budovanie záhradného jazierka - manuál na stiahnutie

Aby záhrada fungovala ako prirodzený systém, je potrebné aby aspoň 10% plochy zaberala vody. Ak nemáte tú možnosť , pretože je vaša záhrada menšia, aj tak určite nájdite miesto na malé záhradné jazierko.

Biopestovanie - príručka na stiahnutie

Skôr než začneme záhradu rozmeriavať a navrhovať hriadky, poprechádzajme sa pomaly našou záhradou, pozorujme chvíľu rastliny, ktoré v záhrade rastú. Pozorujme jednotlivé druhy, ich zoskupenie, počet jedincov. Veľa nám napovedia o kvalite pôdy, ktorá môže byť aj v rámci jednej záhrady mnohoraká. A tiež o „poriadku a usporiadaní“ v prírode v kontraste s naším „ľudským“ zmyslom pre poriadok.

Pages