Skip to content Skip to navigation

SOSNA

Envirovýchova

Články o environmentálnom vzdelávaní, zážitkovej pedagogike, umení a krajine...

Kroky k rieke - manuál na stiahnutie

Už Ján Amos Komenský vedel, že najlepším spôsobom učenia sa je škola hrou. Je dobré pokiaľ majú deti odborné znalosti o prírode. Tie najhlbšie skúsenosti však získavajú priamym prežitím prírody, jej priamym vnímaním všetkými zmyslami.

Sebestačnosť

Články o prírodných záhradách, prírodnom staviteľstve, energeticky úsporných alternatívach, Ekocentre SOSNA...

Priemyselný odpad ako stavebný materiál

Použitie priemyselného odpadu na stavebné účely umožňuje využiť odpad ako zdroj a navyše zredukovať náklady na stavbu sociálnych bytov, ale aj iných
projektov.

Bioreaktor

Bioreaktor umožňuje urýchlené kompostovanie organického materiálu, šetrné k životnému prostrediu.

Ekocentrum SOSNA na TV SME

Nadácia Orange už po piaty raz udeľovala mimovládnym organizáciám prestížnu Cenu Nadácie Orange.

SODIS - Solárna dezinfekcia vody

Dezinfekcia vody za pomoci slnečného žiarenia. Potrebujete k tomu iba sklenenú fľašu a 6 hodín slnečného svetla, ktoré vyzabíja väčšinu nebezpečných

Vyhrali sme prvú cenu!

Nadácia Orange ocenila našu prácu v komunitnom rozvoji prvou cenou. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí nám pri našej práci pomáhajú, podporujú nás a držia palce.

Pages