Questing: ako učiť zaujímavo a vonku

Dajme  žiakom zažiť pocit úspechu z tvorby niečoho praktického, pri čom využijú svoju tvorivosť, znalosti miestnej krajiny, naučia sa množstvo  vecí a ešte  to zažijú zaujímavým spôsobom. 

Akčné hľadačky v prírode mládež vytiahnu von a pomôžu im lepšie spoznať svoje okolie – prírodné krásy, ale aj históriu a kultúru územia. Text hľadačky vedie hráčov po určitej trase, predkladá im rôzne hádanky, ktorých rozlúštenie ich nakoniec dovedie k pokladu

S mapkou, príbehom, krok po kroku zistia (podľa zamerania hľadačky) viac o regióne, architektúre, histórii, prírodných zaujímavostiach. Naučia sa tak z jednotlivých predmetov viac na vlastnej koži a samostatným premýšľaním. Dejepis, geografia, prírodoveda a biológia a to všetko outdoor, v teréne.

Nechajte sa strhnúť dobrodružným putovaním spojeným s hľadaním indícií a objavte vo svojom meste, obci, okolí veci, o ktorých ste ani vy možno netušili…

© SOSNA  2024

Stránka je v skúšobnej prevádzke. Našli ste na stránke chybu? Kontaktuje nás!


Nahor