VZDELÁVANIE PEDAGÓGOV

komplexná ponuka vzdelávania pre pedagógov všetkých stupňov škôl.

SOSNA poskytuje komplexnú ponuku vzdelávania pre pedagógov všetkých stupňov škôl, od kurzov pre aplikáciu  environmentálnej výchovy, dlhodobých kurzov pre tvorbu prírodných a klimatických záhrad na školách, kurzov pre pedagogické kolektivy, ponuku metodických dní pre všetky typy škôl, až po ponuku seminárov pre pedagógov mnohých vzdelávacích odborov.

Systém vzdelávania zahŕňa:

  • semináre
  • semináre pre zborovne
  • exkurzie
  • vzdelávanie koordinátorov EV
  • záhradná pedagogika
  • konzultácie a poradenstvo


NA STIAHNUTIE

Výučbové materiály

© SOSNA  2024

Stránka je v skúšobnej prevádzke. Našli ste na stránke chybu? Kontaktuje nás!


Nahor