Klimatické riešenia pre samosprávy a školy

Verejná zeleň, ako aj školské pozemky a pozemky zdravotníckych zariadení, ktoré sú vo vlastníctve samospráv, patria medzi najvýznamnejšie nástroje pre adaptačné aj mitigačné riešenia na úrovni obce.

Pracovná konferencia je určená pre zamestnancov samospráv, škôl všetkých stupňov, zdravotníckych zariadení, ale aj občianskych združení a iniciatív, ktoré plánujú klimaticky orientované úpravy svojich pozemkov a priestorov. Na konferencii odznejú inšpiratívne príspevky zástupcov škôl, samospráv, ale aj odborníkov na mestskú zeleň a vodu.

Program 20. 4. 2023
9:00–9:45 • o.z. SOSNA (Silvia a Štefan Szabó) •  
Klimatické záhrady – nový prístup k zeleným plochám
9:45–10:30 • Bibiana Baltovičová (obec Budimír) • 
Škola a obec v boji proti klimatickým zmenám
10:30–11:15 • Adriana Šebešová • 
Mesto Košice v kontexte riešenia zmeny klímy
11:15–12:00 • Petronela Záhurancová (KRI) • 
Hodnotenie klimatickej zraniteľnosti škôl
12:00–13:00 • Obedňajšia prestávka
13:00–14:00 • Zuzana Hudeková
(krajinná architektka) • Klimaticky odolné sidla – od metodík, stratégií k realizácii adaptačných opatrení
14:00–14:30 • Mária Ondášová, Silvia Barlogová • 
Prezentácia školských Klimatických záhrad
(ZŠ Fullu, ZŠ Dneperská)
14:30–15:00 • Marek Tomko (Správa mestskej zelene) • 
Zvyšovanie biodiverzity vo verejnom priestore
Program 21. 4. 2023
Exkurzia do dvoch školských Klimatických záhrad, ZŠ Maurerova a ZŠ Dneperská, Košice. Sprevádzať po klimatických riešenia a odpovedať na otázky budú vyškolení Sprievodcovia po klimatickej záhrade.
registrácia
Registrujte sa do 17. 4. 2023 na stránke www.bit.ly/klimaticke-riesenia

Registrujte sa

© SOSNA  2024

Stránka je v skúšobnej prevádzke. Našli ste na stránke chybu? Kontaktuje nás!


Nahor