Programy pre MŠ, ZŠ a SŠ.

Ponuka výučbových programov


Deti si občas určite zaslúžia „zmenu prostredia“.
Návšteva nového, „neokukaného“ miesta, nové vnemy, zážitky, alebo inou formou podané informácie,
to všetko čaká v Ekocentre SOSNA ☺

Ponuka programov

Ekocentrum SOSNA, Prírodná záhrada a Hobití dom poskytujú ideálny priestor pre výučbové programy a exkurzie. Unikátne ekologické stavebné postupy a materiály, ukážky, ako sa dá zdravo stavať z hliny a slamy, zelená strecha, toaleta ktorú netreba splachovať pitnou vodou, prírodné jazierko, bylinková záhrada, recyklované ihrisko, ukážky funkčného využitia obnoviteľných zdrojov energie aj dažďovej vody…

Toto a mnoho ďalších zaujímavostí čaká na deti, žiakov, študentov a pedagógov, ktorí sa môžu naučiť niečo nové nielen o prírode, ekológii a životnom prostredí, ale aj o energii, fyzike, chémii, etike a estetike.

 • Programy môžete objednávať priebežne, telefonicky alebo emailom
 • Programy prebiehajú v Ekocentre SOSNA a prírodnej záhrade, tiež v teréne mimo nášho pracoviska.
 • Pokiaľ program prebieha aj v teréne, je potrebné nepodceniť vybavenie žiakov: športové oblečenie, pláštenka a dobrá terénna obuv.
 • Pokiaľ nie je v anotácii uvedené iné vybavenie, postačí, keď si deti so sebou prinesú prezuvky, desiatu a prídu v odeve, ktorý im umožňuje voľný pohyb a sedenie na zemi.
 • Vyberať a objednávať treba rýchlo – programy bývajú veľmi skoro obsadené.
 • Programy pre materské školy sú vhodné pre deti od 5 rokov (ak nie je uvedené inak).
 • Platby sa dajú realizovať priamo namieste, alebo na faktúru, podľa dohody
 • Objednávajte sa včas, termíny sa rýchlo zapĺňajú.
 • Cena za 2-hodinový program je 3,5 € na dieťa,
  za 4-hodinový program 7,5 € na dieťa, cena viachodinových programov je podľa dĺžky programu.
 • v prípade zrušenia rezervovaného zážitkového vzdelávacieho programu, prosíme informujte nás 5 dní vopred mailom na 1mariana.sosna@gmail.com. V inom prípade objednávateľ platí STORNO poplatok min. 40€ / 2 hodinový program pre 1 skupinu

Ponuka programov

V prípade iných požiadaviek pre Vás radi pripravíme výučbový program na mieru.

Vták - majster staviteľ

Ekologické, zdravé domy tu máme od nepamäti. Stavajú ich naši operenci a my s deťmi nakukneme priamo do hniezda. Akú pieseň najradšej spieva sýkorka či drozd? Ako dlho trvá mystérium, kým sa z vajíčka stane nové vtáča? Dokážeme spolu postaviť vlastný vtáči dom? V programe sa deti priblížia svetu operencov, naučia sa tvoriť z materiálov, ktoré majú v prírode k dispozícii bez peňazí, zahrajú sa na mláďatá a dravce...

MŠ a 1. st. ZŠ

Trvanie:  2 hodiny, je možnosť urobiť aj rozšírený program na 3 hodiny.

Ide sa do lesa

Zážitkový program v teréne (lesy a lúky v blízkosti obce)

V programe spolu s deťmi oživíme staré detské hry v prírode – hádzanie žabiek, fúkanie na steble trávy, plazenie sa v tráve, váľanie sudov… Program je zameraný na hravé spoznávanie prírody a jej zložiek.

Základné školy: vek 7–13 rokov

Trvanie:  4–6 hod

Zážitkový program v Prírodnej záhrade ako doma

Deti dostanú na začiatku zoznam 20 úloh, ktoré im hravou formou priblížia živú aj neživú prírodu. Potom sa rozpŕchnu po Prírodnej záhrade v Ekocentre a sami si plnia vymenované úlohy. Na záver deti v kruhu porozprávajú svoje zážitky z plnenia úloh, čo videli, čo cítili a čo našli na záhrade, v lese, na lúke. Súčasťou programu sú aj pohybové aktivity v prírode, zamerané na rovnováhu, ohybnosť, jemnú aj hrubú motoriku, tímovú prácu.

Základné školy: 1. stupeň

Trvanie:  2 hod

Krajina našej dlane

Spolu s deťmi sa pozrieme „umeleckým okom“ na krajinu, ktorá nás obklopuje. Priblížime deťom krajinu okolo nich pomocou prírodných materiálov, maľby, hudby a spevu, rytmiky ale aj relaxácie s príbehom. Pozrieme sa na krajinu mikropohľadom mravčeka, aj pohľadom obra obrovského.

Základné školy: MŠ, 1. st.ZŠ

Trvanie:  2 hod

Naboso s deťmi

Budeme zažívať svoje nohy trošku inak. Ako a prečo chodiť naboso? Dá sa nohami kresliť? Dá sa nohami hladkať? Naše nohy nás nesú každý deň, urobíme im radosť v poznávaní dotykov, vôní, materiálov, krajiny. Reflexné zóny a naše telo sa nám poďakujú.

Základné školy: MŠ a 1. a 2. st. ZŠ

Trvanie:  2 hod

Ako sa nám narodila úroda

Čaká nás príbeh o semienkach, ktoré našli všetko čo potrebujú k životu, spoznávanie rozmanitých chutí, vôní, tvarov. Vytvoríme si spolu krásne hlineno – semiačkové srdiečka, budeme rozprávať o dôležitosti záhrady a hliny pre zdravie detí. Vedeli ste že dotyk s hlinou lieči? Viete, že záhrada pomáha hyperaktívnym deťom?

Základné školy: MŠ a 1.st ZŠ

Trvanie:  2 hod

Život v jazierku i pri ňom.

Deti sa môžu bezprostredne zoznámiť s vodnými rastlinami, rybami, či vodným hmyzom. Čo všetko potrebujú k životu a čo nám dávajú, to zažijeme cez hry aj omaľovánky. Ako sa mení žubrienka na žabu, alebo čo do jazierka nepatrí a prečo?

Základné školy: MŠ, 1. st.ZŠ

Trvanie:  2 hod

Ako žijú stromy a rastliny – mokraď, lužný les

Myslíte si, že výprava do pralesa je s vašimi žiakmi dnes nemožná? No ak prídete k nám a spoločne objavíme kúsok takého pralesa. Urobíme si výpravu do blízkej mokrade, kde sa deti poučne zahrajú na objaviteľov. Zmapujeme kúsok lužného lesa, objavíme nové a staré stromy, rastliny, či živočíchy. Prostredie poskytne priestor na environmentálne hry, oddych aj bezprostredný zážitok tohto ohrozovaného biotopu.

Základné školy: 1. a 2. stupeň ZŠ

Trvanie:  4 hod

Ľadová tvár

Interaktívny program, ktorý sa venuje klimatickým zmenám. Zahŕňa niekoľko aktivít, pri ktorých študenti pracujú v skupinách, a spoločne riešia úlohy. Pozrieme sa spoločne na to, či náš každodenný život vplýva na klimatické zmeny, či ovplyvňuje život ľudí a charakter krajiny v iných štátoch a podnebiach. Uvidíme lokálny a globálny pohlaď na tému a zistíme naše osobné postoje k možným zmenám konania. Program podporuje otvorené myslenie, kritické myslenie, myslenie v súvislostiach.

Základné školy: 2. st. ZŠ a SŠ

Trvanie:  2–4 hodiny

Dom s teplým kabátom

Najlepšia energia je tá ušetrená! Interaktívny program o energii, alternatívnych izolačných materiáloch, o tom, ako a kde použiť ovčiu vlnu, rozomletý papier, technickú konopu, ale aj o tom, či nás slama môže ohriať. Zahráme sa na prieskumníkov a budeme pátrať po tom, ako sa môže dom zatepliť materiálmi, ktoré sú zdravé a lacné a ako s energiou narábať šetrne.

Základné školy: 2. st. ZŠ

Trvanie:  2 hod

Harmónia vzorov prírody

Program ponúka precítenie a pochopenie prírodných vzorov, ktoré tvoria základné kamene nášho prírodného prostredia, a ktoré už tisícročia slúžia ako inšpirácia pre umelcov, stavbárov, architektov, dizajnérov a remeselníkov. Deti počas aktivity tieto vzory pozorujú a samy tvoria svoje originálne riešenia. Vnímanie jednoduchosti a krásy prírodnín otvára deťom cestu i k vnímaniu estetiky okolitého sveta.

Základné školy: 1. a 2. st. ZŠ a SŠ

Trvanie:  1.5–2 hod

Krajina ako obraz človeka

Cieľom programu je vyjasniť si základné estetické pojmy na príklade krajiny. Vyjasnenie pojmov „chaos“, „usporiadanosť“ a „harmónia“. Pochopenie prepojenia vzhľadu krajiny a stavu spoločnosti, vrátane vplyvu estetiky prostredia na zločinnosť a bezpečnosť. Prostredníctvom názorných a hravých príkladov pozitívnych a negatívnych vplyvov človeka na estetickú rovinu krajiny, pochopia deti význam vytvárania udržiavania harmonického a pekného prostredia.

Základné školy: 8. a 9. roč. ZŠ, SŠ

Trvanie:  2 hod

Čo je dobré? Úvod do environmentálnej etiky

Jednoduché a zrozumiteľné vyjasnenie si definície pojmov „čo je dobré“ a „čo je zlé“ . Vysvetlenie základov a významu environmentálnej etiky a morálky. Čo je to dobrý čin vo vzťahu k prírode a krajine a príklady dobrých a zlých činov v praxi. S pomocou konkrétnych príkladov bude vyjasnené, že čo je zlé a čo je dobré pre človeka aj pre krajinu a prírodu a teda aj pre človeka a spoločnosť.

Základné školy:  8. a 9. roč. ZŠ, SŠ

Trvanie:  2 hod

Cestujúce potraviny

Cieľom aktivity je vypočítať uhlíkovú stopu potravín, ktoré kupujeme a vysvetliť súvislosti medzi pôvodom nakupovaných potravín a množstvom vypúšťaných skleníkových plynov. Vysvetlené budú aj súvislosti medzi uhlíkovou stopou a klimatickými zmenami. Zároveň bude vysvetlený ekologický, ekonomický a sociálny význam miestnych potravín. Okrem uhlíkovej stopy si ukážeme aj „vodnú kalkulačku“, ktorá vypočíta množstvo spotrebovanej vody pre jednotlivé potraviny a vysvetlíme si súvis medzi nedostatkom vody v niektorých krajinách a spôsobom pestovania a spracovania potravín.Ukážeme si, ako môžeme zmenšiť našu ekologickú stopu.

Základné školy: 2. stupeň ZŠ a SŠ

Trvanie:  2 hod

Domy pre budúcnosť (exkurzia)

Ekocentrum SOSNA je príkladom nízkoenergetickej a ekologickej budovy, na ktorej si ukážeme možnosti zatepľovania lacnými, zdravými a dostupnými prírodnými materiálmi, ako aj možnosti znižovania spotreby pitnej vody a energie v domácnosti a ďalšie súčasti ekologického staviteľstva. Najlepšia energia je ušetrená energia!

Základné školy: 2. st. ZŠ, SŠ, VŠ, učiteľská verejnosť

Trvanie:  2 hod

© SOSNA  2024

Stránka je v skúšobnej prevádzke. Našli ste na stránke chybu? Kontaktuje nás!


Nahor