Programy pre MŠ, ZŠ a SŠ.

Výučbové programy


Deti si občas určite zaslúžia „zmenu prostredia“.
Návšteva nového, „neokukaného“ miesta, nové vnemy, zážitky, alebo inou formou podané informácie,
to všetko čaká v Ekocentre SOSNA ☺

Ponuka programov

Ekocentrum SOSNA, Prírodná záhrada a Hobití dom poskytujú ideálny priestor pre výučbové programy a exkurzie. Unikátne ekologické stavebné postupy a materiály, ukážky, ako sa dá zdravo stavať z hliny a slamy, zelená strecha, toaleta ktorú netreba splachovať pitnou vodou, prírodné jazierko, bylinková záhrada, recyklované ihrisko, ukážky funkčného využitia obnoviteľných zdrojov energie aj dažďovej vody…

Toto a mnoho ďalších zaujímavostí čaká na deti, žiakov, študentov a pedagógov, ktorí sa môžu naučiť niečo nové nielen o prírode, ekológii a životnom prostredí, ale aj o energii, fyzike, chémii, etike a estetike.

 • Programy môžete objednávať priebežne, telefonicky alebo emailom
 • Programy prebiehajú v Ekocentre SOSNA a prírodnej záhrade, tiež v teréne mimo nášho pracoviska.
 • Pokiaľ program prebieha aj v teréne, je potrebné nepodceniť vybavenie žiakov: športové oblečenie, pláštenka a dobrá terénna obuv.
 • Pokiaľ nie je v anotácii uvedené iné vybavenie, postačí, keď si deti so sebou prinesú prezuvky, desiatu a prídu v odeve, ktorý im umožňuje voľný pohyb a sedenie na zemi.
 • Vyberať a objednávať treba rýchlo – programy bývajú veľmi skoro obsadené.
 • Programy pre materské školy sú vhodné pre deti od 5 rokov (ak nie je uvedené inak).
 • Platby sa dajú realizovať priamo namieste, alebo na faktúru, podľa dohody
 • Objednávajte sa včas, termíny sa rýchlo zapĺňajú.
 • Cena za 2-hodinový program je 3,5 € na dieťa,
  za 4-hodinový program 7,5 € na dieťa, cena viachodinových programov je podľa dĺžky programu.
 • v prípade zrušenia rezervovaného zážitkového vzdelávacieho programu, prosíme informujte nás 5 dní vopred mailom na 1mariana.sosna@gmail.com. V inom prípade objednávateľ platí STORNO poplatok min. 40€ / 2 hodinový program pre 1 skupinu
Rezervujte si program:


Mariana Benešová

  Ponuka programov

  V prípade iných požiadaviek pre Vás radi pripravíme výučbový program na mieru.

  Vták - majster staviteľ

  Ekologické, zdravé domy tu máme od nepamäti. Stavajú ich naši operenci a my s deťmi nakukneme priamo do hniezda. Akú pieseň najradšej spieva sýkorka či drozd? Ako dlho trvá mystérium, kým sa z vajíčka stane nové vtáča? Dokážeme spolu postaviť vlastný vtáči dom? V programe sa deti priblížia svetu operencov, naučia sa tvoriť z materiálov, ktoré majú v prírode k dispozícii bez peňazí, zahrajú sa na mláďatá a dravce...

  MŠ a 1. st. ZŠ

  Trvanie:  2 hodiny, je možnosť urobiť aj rozšírený program na 3 hodiny.

  Ide sa do lesa

  Zážitkový program v teréne (lesy a lúky v blízkosti obce)

  V programe spolu s deťmi oživíme staré detské hry v prírode – hádzanie žabiek, fúkanie na steble trávy, plazenie sa v tráve, váľanie sudov… Program je zameraný na hravé spoznávanie prírody a jej zložiek.

  Základné školy: vek 7–13 rokov

  Trvanie:  4–6 hod

  Zážitkový program v Prírodnej záhrade ako doma

  Deti dostanú na začiatku zoznam 20 úloh, ktoré im hravou formou priblížia živú aj neživú prírodu. Potom sa rozpŕchnu po Prírodnej záhrade v Ekocentre a sami si plnia vymenované úlohy. Na záver deti v kruhu porozprávajú svoje zážitky z plnenia úloh, čo videli, čo cítili a čo našli na záhrade, v lese, na lúke. Súčasťou programu sú aj pohybové aktivity v prírode, zamerané na rovnováhu, ohybnosť, jemnú aj hrubú motoriku, tímovú prácu.

  Základné školy: 1. stupeň

  Trvanie:  2 hod

  Krajina našej dlane

  Spolu s deťmi sa pozrieme „umeleckým okom“ na krajinu, ktorá nás obklopuje. Priblížime deťom krajinu okolo nich pomocou prírodných materiálov, maľby, hudby a spevu, rytmiky ale aj relaxácie s príbehom. Pozrieme sa na krajinu mikropohľadom mravčeka, aj pohľadom obra obrovského.

  Základné školy: MŠ, 1. st.ZŠ

  Trvanie:  2 hod

  Naboso s deťmi

  Budeme zažívať svoje nohy trošku inak. Ako a prečo chodiť naboso? Dá sa nohami kresliť? Dá sa nohami hladkať? Naše nohy nás nesú každý deň, urobíme im radosť v poznávaní dotykov, vôní, materiálov, krajiny. Reflexné zóny a naše telo sa nám poďakujú.

  Základné školy: MŠ a 1. a 2. st. ZŠ

  Trvanie:  2 hod

  Ako sa nám narodila úroda

  Čaká nás príbeh o semienkach, ktoré našli všetko čo potrebujú k životu, spoznávanie rozmanitých chutí, vôní, tvarov. Vytvoríme si spolu krásne hlineno – semiačkové srdiečka, budeme rozprávať o dôležitosti záhrady a hliny pre zdravie detí. Vedeli ste že dotyk s hlinou lieči? Viete, že záhrada pomáha hyperaktívnym deťom?

  Základné školy: MŠ a 1.st ZŠ

  Trvanie:  2 hod

  Život v jazierku i pri ňom.

  Deti sa môžu bezprostredne zoznámiť s vodnými rastlinami, rybami, či vodným hmyzom. Čo všetko potrebujú k životu a čo nám dávajú, to zažijeme cez hry aj omaľovánky. Ako sa mení žubrienka na žabu, alebo čo do jazierka nepatrí a prečo?

  Základné školy: MŠ, 1. st.ZŠ

  Trvanie:  2 hod

  Ako žijú stromy a rastliny – mokraď, lužný les

  Myslíte si, že výprava do pralesa je s vašimi žiakmi dnes nemožná? No ak prídete k nám a spoločne objavíme kúsok takého pralesa. Urobíme si výpravu do blízkej mokrade, kde sa deti poučne zahrajú na objaviteľov. Zmapujeme kúsok lužného lesa, objavíme nové a staré stromy, rastliny, či živočíchy. Prostredie poskytne priestor na environmentálne hry, oddych aj bezprostredný zážitok tohto ohrozovaného biotopu.

  Základné školy: 1. a 2. stupeň ZŠ

  Trvanie:  4 hod

  Ľadová tvár

  Interaktívny program, ktorý sa venuje klimatickým zmenám. Zahŕňa niekoľko aktivít, pri ktorých študenti pracujú v skupinách, a spoločne riešia úlohy. Pozrieme sa spoločne na to, či náš každodenný život vplýva na klimatické zmeny, či ovplyvňuje život ľudí a charakter krajiny v iných štátoch a podnebiach. Uvidíme lokálny a globálny pohlaď na tému a zistíme naše osobné postoje k možným zmenám konania. Program podporuje otvorené myslenie, kritické myslenie, myslenie v súvislostiach.

  Základné školy: 2. st. ZŠ a SŠ

  Trvanie:  2–4 hodiny

  Dom s teplým kabátom

  Najlepšia energia je tá ušetrená! Interaktívny program o energii, alternatívnych izolačných materiáloch, o tom, ako a kde použiť ovčiu vlnu, rozomletý papier, technickú konopu, ale aj o tom, či nás slama môže ohriať. Zahráme sa na prieskumníkov a budeme pátrať po tom, ako sa môže dom zatepliť materiálmi, ktoré sú zdravé a lacné a ako s energiou narábať šetrne.

  Základné školy: 2. st. ZŠ

  Trvanie:  2 hod

  Harmónia vzorov prírody

  Program ponúka precítenie a pochopenie prírodných vzorov, ktoré tvoria základné kamene nášho prírodného prostredia, a ktoré už tisícročia slúžia ako inšpirácia pre umelcov, stavbárov, architektov, dizajnérov a remeselníkov. Deti počas aktivity tieto vzory pozorujú a samy tvoria svoje originálne riešenia. Vnímanie jednoduchosti a krásy prírodnín otvára deťom cestu i k vnímaniu estetiky okolitého sveta.

  Základné školy: 1. a 2. st. ZŠ a SŠ

  Trvanie:  1.5–2 hod

  Krajina ako obraz človeka

  Cieľom programu je vyjasniť si základné estetické pojmy na príklade krajiny. Vyjasnenie pojmov „chaos“, „usporiadanosť“ a „harmónia“. Pochopenie prepojenia vzhľadu krajiny a stavu spoločnosti, vrátane vplyvu estetiky prostredia na zločinnosť a bezpečnosť. Prostredníctvom názorných a hravých príkladov pozitívnych a negatívnych vplyvov človeka na estetickú rovinu krajiny, pochopia deti význam vytvárania udržiavania harmonického a pekného prostredia.

  Základné školy: 8. a 9. roč. ZŠ, SŠ

  Trvanie:  2 hod

  Čo je dobré? Úvod do environmentálnej etiky

  Jednoduché a zrozumiteľné vyjasnenie si definície pojmov „čo je dobré“ a „čo je zlé“ . Vysvetlenie základov a významu environmentálnej etiky a morálky. Čo je to dobrý čin vo vzťahu k prírode a krajine a príklady dobrých a zlých činov v praxi. S pomocou konkrétnych príkladov bude vyjasnené, že čo je zlé a čo je dobré pre človeka aj pre krajinu a prírodu a teda aj pre človeka a spoločnosť.

  Základné školy:  8. a 9. roč. ZŠ, SŠ

  Trvanie:  2 hod

  Cestujúce potraviny

  Cieľom aktivity je vypočítať uhlíkovú stopu potravín, ktoré kupujeme a vysvetliť súvislosti medzi pôvodom nakupovaných potravín a množstvom vypúšťaných skleníkových plynov. Vysvetlené budú aj súvislosti medzi uhlíkovou stopou a klimatickými zmenami. Zároveň bude vysvetlený ekologický, ekonomický a sociálny význam miestnych potravín. Okrem uhlíkovej stopy si ukážeme aj „vodnú kalkulačku“, ktorá vypočíta množstvo spotrebovanej vody pre jednotlivé potraviny a vysvetlíme si súvis medzi nedostatkom vody v niektorých krajinách a spôsobom pestovania a spracovania potravín.Ukážeme si, ako môžeme zmenšiť našu ekologickú stopu.

  Základné školy: 2. stupeň ZŠ a SŠ

  Trvanie:  2 hod

  Nakoľko zelená je moja štvrť?

  Toto cvičenie umožní študentom zistiť, koľko priestoru zaberá infraštruktúra určená pre automobily v ich okolí. Podporuje ich pri pochopení významu verejnej zelene a v úvahách, ako urobiť svoju okolie zelenším.

  Základné školy: ZŠ a SŠ, vek 11–16 rokov

  Trvanie:  2 hod

  Cestujeme a spoznávame svet inak

  Ponúkame geografiu podanú inšpirujúcim spôsobom, prostredníctvom premietania a rozprávania o cestovaní „inak“. Cestovanie a turizmus do exotických krajín na jednej strane zvyšuje štátny príjem, na druhej strane často prispieva k ničeniu miestnej kultúry, architektúry, prírody a medziľudských vzťahov. Program ukazuje konkrétne negatívne dopady masového turizmu, ale aj príklady ako je možné cestovať a tráviť dovolenky tak, aby človek neškodil, ale naopak, aspoň trocha pomáhal. Výber krajín z ponuky: India, Gruzínsko, Kazachstan, Maroko, Turecko, Krym.

  Základné školy:  8. a 9. roč. ZŠ, SŠ

  Trvanie:  2 hod

  Autá, suroviny a náš život

  Na Slovensku sa ročne predá omnoho viac nových áut (96 tisíc), než ako sa narodí detí (58 tisíc).

  Áut je naozaj veľa, a zdá sa, že ich bude ešte viac. Výhody áut sú asi každému jasné. Ale aká je odvrátená stránka automobilovej kultúry? Aký dopad majú autá na prírodu, životné prostredie, medziľudské vzťahy, verejné priestranstvá, bezpečnosť a zdravie ľudí? Odpovede na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať v rámci našich nových vzdelávacích programov, zameraných mimo iné aj na rozvoj kritického myslenia.

  Základné školy: ZŠ a SŠ, vek 11–16 rokov

  Trvanie:  2 hod

  Na bicykli do školy!

  Bicyklovanie do školy je environmentálne vhodný spôsob dopravy, ktorý znižuje negatívny vplyv dopravy a používanie automobilov. Cvičenie podporuje študentov, aby sa podelili o svoje názory o bicyklovaní a aby diskutovali o spôsoboch, ako zlepšiť podmienky na bicyklovanie.

  Základné školy: ZŠ a SŠ, vek 11–16 rokov

  Trvanie:  2 hod

  Koľko stojí toto auto?

  Toto cvičenie predstaví študentom koncept externalít (vplyv tovarov alebo služieb na ostatných ľudí, mimo tých, ktorí ho používajú) a podporí ich pri zvážení negatívnych externalít používania automobilov a automobilového priemyslu.

  Základné školy: ZŠ a SŠ, vek 11 – 16 rokov

  Trvanie:  2 hod

  Pozor! Krehký systém!

  Cvičenie zamerané na rozvoj systémového myslenia žiakov, na chápanie súvislostí v rámci nejakého systému, na chápanie spätných väzieb medzi príčinami a dôsledkami – to všetko na príklade spoločnosti, ktorá je príliš jednostranne orientovaná na automobilový priemysel.

  Základné školy: ZŠ a SŠ, vek 11 – 16 rokov

  Trvanie:  2 hod

  Osloboď sa od auta

  Toto cvičenie umožní študentom premýšľať o spôsoboch, ako presvedčiť ľudí, aby sa vzdali životného štýlu závislého od auta. Vtipne ich motivuje k tomu, aby zmenili svoje životy a obmedzili používanie automobilov.

  Základné školy: ZŠ a SŠ, vek 11 – 16 rokov

  Trvanie:  2 hod

  Cirkulárna ekonomika

  Množstvo odpadov neustále rastie a človek má občas pocit, že tie odpady nás už zahltia. Stále viac sa preto hovorí o spoločnosti bez odpadov, alebo o cirkulárnej ekonomike. Čo to je „obehová ekonomika“, ako je možné opätovne využívať odpady v najrôznejších oblastiach, od stavebníctva, až po šperky. Ako je možné podnikať tak, aby nevznikali žiadne odpady, ale naopak sa už jestvujúce odpady zhodnocovali, a mnoho ďalších tém ☺

  Základné školy: ZŠ a SŠ, vek 11 – 16 rokov

  Trvanie:  2 hod

  Domy pre budúcnosť (exkurzia)

  Ekocentrum SOSNA je príkladom nízkoenergetickej a ekologickej budovy, na ktorej si ukážeme možnosti zatepľovania lacnými, zdravými a dostupnými prírodnými materiálmi, ako aj možnosti znižovania spotreby pitnej vody a energie v domácnosti a ďalšie súčasti ekologického staviteľstva. Najlepšia energia je ušetrená energia!

  Základné školy: 2. st. ZŠ, SŠ, VŠ, učiteľská verejnosť

  Trvanie:  2 hod

  © SOSNA  2024

  Stránka je v skúšobnej prevádzke. Našli ste na stránke chybu? Kontaktuje nás!


  Nahor