Klimatické záhrady

Categories
Ochrana klímy Prírodné a terapeutické záhrady

Vďaka finančnej podpore VSE Holding môže Sosna o.z. realizovať program, určený pre školy mesta Košice zameraný na klimatickú zmenu a ochranu klímy. V súčasnej dobe tieto témy čoraz častejšie rezonujú v spoločnosti. Pre mladú generáciu predstavujú výzvu, ktorú je nutné pochopiť a naučiť sa aktívne pracovať na zmiernení dopadov zmeny klímy na našu spoločnosť predovšetkým cielenou tvorbou zelených a modrých riešení. V súčasnosti však na stredných a základných školách neexistuje ucelený vzdelávací program, ktorý by prakticky a teoreticky vysvetľoval túto problematiku mladej generácii. Základne a stredné školy mesta Košice však disponujú školskými pozemkami, ktoré sa prostredníctvom tohto projektu budú postupne meniť na klimatické záhrady s jazierkami, dažďovými záhradami, živými plotmi, vysadenými stromami a trvalkovými záhonmi. Tieto riešenia môžu jednak napomáhať k zmierňovaniu dopadov zmeny klímy na území mesta Košice a zároveň poslúžia ako tzv. názorné učebné pomôcky pre žiakov, ktorí sa pri ich tvorbe naučia ako ich urobiť.

S prispením grantu na školských pozemkoch deviatich košických škôl môžeme naštartovať prestavbu obyčajných školských záhrad na záhrady klimatické. Základom premeny je vytvorenie dažďových záhrad na zadržiavanie dažďovej vody na pozemku, lúčne porasty namiesto sterilného trávnika na podporu
opeľovačov a kumuláciu uhlíka v biomase. Samozrejme nesmú chýbať vysadené stromy, kríky a trvalky. Na pretváraní školských pozemkov sa podieľajú pedagógovia a žiaci zúčastnených škôl v spolupráci so zamestnancami VSE holding pod odborným vedením lektorov Ekocentra Sosna.


Pedagógovia zúčastnených škôl absolvovaním tréningov v rámci grantu získavajú potrebné informácie o klimatickej zmene – ako o nej učiť a čo robiť na ochranu klímy. Súčasťou sérii tréningov je kurz dizajnovania školského pozemku. Pedagógovia pod vedením lektorov Sosny sami navrhujú, aké záhradné prvky budú mať ich školy. Naučia sa ako ich vytvoriť, ako sa o nich starať a využívať ich vo vyučovacom procese.

Partneri

© SOSNA  2024

Stránka je v skúšobnej prevádzke. Našli ste na stránke chybu? Kontaktuje nás!


Nahor