Ekocentrum SOSNA

hľadá nové cesty v envirovzdelávaní, prírodných a terapeutických záhradách a ekologických riešeniach

Ekocentrum SOSNA

Ekocentrum
SOSNA

Prírodná záhrada

Okolo Ekocentra je takmer pol hektárový pozemok, ktorý pretvárame na názornú ukážku prírodnej záhrady, kde sa pestujú plodiny, ovocie, bylinky a kvety bez akejkoľvek chémie. Dizajn pozemku sme navrhli spoločne počas dvoch kurzov Permakultúry uskutočnených na pozemku. Môžete tu vidieť funkčné príklady organického pestovania, vyvýšené záhony nastielané slamou, bylinkovú záhradu s desiatkami druhov liečiviek a korenín, málo známe druhy ovocia a zeleniny aj drevín, ako aj dekoračné a estetické prvky z prírodných materiálov (chodníky z drevených „koláčov“, vyvýšené záhony s múrikmi zo štiepaného kameňa a pod.)

V záhrade je priestor aj pre umelecké diela, jazierko, sušičku ovocia, detské ihrisko, keramickú pec, divočinu, popínavé rastliny a živé ploty a ďalšie dôležité súčasti biozáhrad.


Prírodná záhrada má nasledovné funkcie:

Vzdelávaciu (v časti pozemku sme vytvorili plochy, ktoré slúžia ako pomôcka pri environmentálnej výchove a vzdelávaní žiakov, študentov a pedagógov)

Komunitnú (do prípravy a využitia pozemku a objektu boli zapojené nielen miestne deti, ale aj dospelí a jednotlivé skupiny – nezamestnaní, Rómovia, ženy a pod.). Napríklad naše detské ihrisko – jediné v obci – využívajú mamičky s deťmi z okolia.

Demonštračnú (upravený pozemok slúži ako funkčná ukážka ekologickej a umeleckej záhrady. Záhrada tvorí aj príjemné prostredie pre návštevníkov.)

• Ekologickú (ekologická záhrada môže motivovať deti aj občanov k ekologickému a zdravému spôsobu života a pestovania.)

• Klimatickú – prírodné jazierko, zelené strechy, zber dažďovej vody, zelené plochy pretvorené na sporadicky kosenú “lúku” a ďalšie prvky sú ukážkami riešení pre ochranu mikroklímy

• Terapeutickú – od roku 2016 upravujeme cast záhrady pre potreby a programy určené pre záhradnú terapiu. Medzi klientov patria vozíčkari, autistic, hyperaktívne deti alebo mládež s Downovým syndrómom.


Prírodné jazierko

K tomu, aby na pozemku prírodnej záhrady vznikla prirodzená harmónia a aby záhrada fungovala podobne, ako prírodné ekosystémy, je nutné tam mať aj jazierko (vodnú plochu).

Voda vytvára prostredie pre veľký počet živočíšnych a rastlinných druhov, od vodného hmyzu a rastlín, cez žaby, vážky, rybičky, až po vtáctvo a cicavce, ktoré sa sem chodia napiť alebo ukryť. Jazierko je zároveň vynikajúcou učebnou pomôckou, tento biotop je medzi deťmi u nás jednoznačne najúspešnejší a žiaci sa dokážu naozaj dlho a pozorne dívať na takú „banalitu”, že ako sa napríklad liahne vážka.

Prírodná záhrada

Prírodná záhrada

Prírodná záhrada, plná inšpirácií a zaujímavých prvkov aj pre Vás.
Ekologické centrum, krásna, ekologická a nízkoenergetická stavba so zelenou strechou, plná prírodných vôní, dreva a umenia.


Pravidelné festivaly, kurzy, akcie, tvorivé dielne...


Festival Iné cesty

Jarné a jesenné festivaly v Ekocentre

Hobití dom


unikátna rozprávková stavba, vybudovaná z recyklovaných materiálov a hliny za pomoci dobrovoľníkov.

Ponuka služieb


programy a prehliadky pre skupiny a jednotlivcov, pomoc s dizajnom Vašej prírodnej záhrady, ekologické poradenstvo...

Hobití dom

Hobití dom

Hobití dom je krásnym a unikátnym, dreveno-hlineným dielom o. z. SOSNA, malého pracovného tímu a veľkého množstva dobrovoľníkov. Domček bol vybudovaný v priebehu dvoch rokov a množstva kurzov, ručne, takmer výlučne z miestnych materiálov, s využitím rôznych zaujímavých postupov. Stojí v prostredí prírodnej záhrady Ekocentra SOSNA. Vďaka dômyselnému spôsobu slnečného výhrevu a zatepleniu navŕšeným kopcom má nízke energetické nároky a krásny, presvetlený interiér.

Príbeh tvorby a použité technológie

Opisuje cestu od nápadu, hľadania materiálov, pomocníkov, stavebných postupov, po ich realizáciu, niekedy dlhú a vyčerpávajúcu, ale väčšinou radostnú a nesmierne vďačnú. Podporiť nás môžete taktiež kúpou odznaku, alebo ručne vyrábaných linorytov so slnečným motívom recipročnej strechy.

Knižka Hobití dom a jeho príbeh →

© SOSNA  2024

Stránka je v skúšobnej prevádzke. Našli ste na stránke chybu? Kontaktuje nás!


Nahor