SOSNA je organizácia, ktorá sa nebojí nových výzev

SOSNA o.z. vznikla v roku 1992 patrí odvtedy medzi najstabilnejšie environmentálne organizácie na Slovensku a je nositeľom viacerých národných a medzinárodných ocenení, napr. 1. cena The Sasakawa Peace Foundation, Cena Nadácie pre Deti Slovenska, Rakúskej Nadácie pre energiu a životné prostredie, alebo cena NESsT za najlepší sociálny podnik.

Poslaním SOSNY je spájať a aktivizovať ľudí s cieľom šírenia ekologických riešení na miestnej a regionálnej úrovni. Prispeli sme k posunu viacerých vidieckych regiónov smerom k udržateľnosti prostredníctvom rozvojových plánov ktoré sme s nimi tvorili. Viedli sme viacero úspešných kampaní. A pomáhali sme spájať ľudí.

Pracovníci


Silvia pracuje v občianskom združení SOSNA, kde lektoruje a tvorí programy zážitkovej pedagogiky pre všetky vekové kategórie, dospelých aj učiteľov. Venuje sa environmentálnej výchove s presahom na komunity a aktívne občianstvo. Svoje skúsenosti zo stáží a vzdelávania hlavne v UK a Taliansku pretavila napríklad do programov venujúcich sa prírodným, terapeutickým a klimatickým záhradám na školách. Súčasťou jej práce je aj tvorba metodík pre prácu učiteľov a rodičov.

RNDr. Silvia Szabóová
riaditeľka, lektorka, dizajnérka prírodných a terapeutických záhrad
+421 904 951 139
silvia.sosna@gmail.com

je vizionárom SOSNY a "strážcom čistoty ideí" pri každej novej aktivite. Venuje sa programom miestneho udržateľného rozvoja, najmä ekologickým stavbám a čiastočne aj obnoviteľným zdrojom energie a pestovaniu bez chémie. Okrem toho sa venuje aj programom zameraným na "mäkký" turizmus ako formu udržateľného miestneho rozvoja.

"Stál som pri vzniku SOSNY, spolu so Silviou preto považujeme túto organizáciu za naše dieťa, čo je záväzok na celý život."

Ing. Štefan Szabó, PhD.
predseda správnej rady, lektor, dizajnér prírodných a terapeutických záhrad
+421 911 951 139
omar.sosna@gmail.com
mariana benešová
Venuje sa výučbovým programom v environmentálnej oblasti, Má rada deti a nie len tie svoje, chlpaté zvery a svoju záhradu bez chémie.  Býva v svojpomocne stavanom slamenom dome s hlinenou omietkou a miluje spať pod šírym nebom.
Mariana Benešová
programová asistentka

+421 903 715 363
1mariana.sosna@gmail.com

Sme členom sietí

Špirála

Sieť environmentálne výchovných organizácií

Správna rada

Ing. Štefan Szabó, PhD.

predseda

Členovia správnej rady
Ing Arch. Zuzana Šuková, Mgr. Svetozár Šomšák, RNDr. Gejza Legen, Ing. Ján Dzurdženík

Externí spolupracovníci

Daniel Szabó

Grafik, udržateľná doprava

Svetozár Šomšák

Grafik

Michaela Melníková

Účtovníčka

Valéria Frischová

Účtovníčka

© SOSNA  2024

Stránka je v skúšobnej prevádzke. Našli ste na stránke chybu? Kontaktuje nás!


Nahor