Ide sa do lesa: druhé vydanie na stiahnutie

Existujú dôvody, prečo sú niektoré zvuky, dotyky a vône pre nás zaujímavé: štebot vtákov, šumenie dažďa, vôňa zeme, vnímanie chladnej vody v potoku pri brodení, pocit z hladkej škrupiny slimáka, – to sú chvíle, ktoré pomáhajú deťom rásť a spájať sa s ich prirodzeným svetom. Povzbudzujeme deti, aby vyšli von a zažili dobrodružstvo. Vytvorili sme súbor 50 hier, ktoré by deti mali zažiť ešte v období, kedy sú skutočne deťmi.

Hry s minulosťou

Deti sú všade na svete v niečom rovnaké. A podobné, či rovnaké majú aj svoje hry. Pri spomínaní na to, čo sme my zažívali ako deti, aké to boli dobrodružstvá bez rodičov J sme si uvedomili, že mnohé jednoduché hry v prírode sú si veľmi podobné – deti v Brazílii si tiež púšťajú lodičky z kôry, v Peru si robia píšťalky, v Čechách váľajú sudy dolu kopcom, v Maďarsku hádžu žabky. Nevadí im počasie, zima alebo horúčava, sú šťastné, pretože sú „vo svojom živle“, bez kontroly dospelými. Preto sme dali dohromady súbor 50 jednoduchých hier v prírode a rozčlenili sme ich do piatich kategórií (Dobrodruh, Objaviteľ, Lesný muž a lesná žienka, Stopár, Prieskumník). Každá hra je podrobne popísaná a ilustrovaná v príručke „Ide sa do lesa“, súčasťou ktorej je aj Zápisník objaviteľa. Ten funguje ako akýsi denník, do ktorého si malý dobrodruh môže zapisovať zážitky z hier, lepiť fotky, rastliny a pod. Pri tvorbe celej koncepcie sme sa inšpirovali britským programom 50 things to do before you’re 11¾ , ktorý vytvoril National Trust, prispôsobili sme ho našim podmienkam a pridali hry typické pre nás. Neseď doma, poď von Keď sme si urobili malý prieskum a pýtali sa učiteľov / rodičov, koľko z tých 50 aktivít robili v detstve oni sami a koľko z toho robia ich deti, tak výsledok nebol príliš povzbudivý. Odhadujeme, že tie dnešné deti nerobia ani ¼ toho, čo ich rodičia!

Poďme to zmeniť.

Pohyb v prírodnom prostredí je pre deti nesmierne dôležitý. Keď sme vyrastali, bolo bežné, že sme väčšinu času trávili na dvore a v lese. Stavali sme bunkre v lese, kotúľali sa zo svahov, robili si gumipušky, ochutnávali kyselinu mravčiu… Pre deti nie je dôležitý nielen „pohyb na čerstvom vzduchu“, dôležité je, že sa pohybujú v prírodnom členitom prostredí. Keď deti odmala preliezajú stromy, preskakujú potoky, chodia po kameňoch – budujú si orientáciu a koordináciu, čo sa im v budúcnosti zíde. Ak vyrastajú v umelom prostredí bez „prekážok“, nezískajú zručnosť ich prekonávať a v ďalšom živote si môžu ublížiť. Práve preto vzniká vo svete hnutie, ktoré volá po návrate detí do prírody, a po tom, aby sa časť vyučovania vykonávalo priamo v nej.“ Deti sa stávajú otužilejšie, zvykajú si na teplotné zmeny a budujú imunitu. Keď si deti pri hre samy stanovujú svoje ciele a nájdu aj spôsoby, ako môžu tieto ciele dosiahnuť, pomáha im to vybudovať také schopnosti ako sebaovládanie, samostatné uvažovanie, zlepšuje sa im pamäť, kreativita, rozvíja sa empatia, spolupráca, sociálne cítenie. Deti sa takto prirodzene učia a rozvíjajú si sociálne zručnosti. Získavajú tiež schopnosť vyhodnocovať riziká a učia sa postarať sa o svoje bezpečie. Hry v prírode rozvíjajú motoriku, orientáciu a vychovávajú vyrovnanejších i silnejších jedincov. Na Slovensku je tento prístup v škôlkach zriedkavý. Dajte deťom voľný priestor Dobré si zapamätať: rodičia nemusia vždy robiť program. Deti nemusia byť vždy organizované, vždy pod kontrolou starostlivých rodičov. Potrebujú slobodu v tvorbe, v myslení, potrebujú si vyskúšať aj chyby a mať vlastné rozhodnutia. SOSNA podporuje učiteľov a rodičov: áno, choďte s deťmi do prírody, do lesa, k rieke, kdekoľvek. Ale dajte im voľný priestor, nekontrolujte ich, nesekírujte ich čo majú a čo nemajú. Uvoľnite sa Je dobré si publikáciu „ošahať“ v ruke. Kúpou publikácie podporíte naše zážitkové a dobrodružné programy v prírode pre deti aj dospelých. Ponuka: Sosna organizuje aj semináre, na ktorých si pedagógovia či rodičia môžu spomenúť na svoje detstvo a vyskúšať hry Ide sa do lesa tak, aby ich vedeli ukázať svojim deťom. Pre žiakov sú určené zážitkové aktivity priamo v Ekocentre SOSNA v Družstevnej pri Hornáde a v okolitých lesoch a pri rieke.

© SOSNA  2024

Stránka je v skúšobnej prevádzke. Našli ste na stránke chybu? Kontaktuje nás!


Nahor