Prezentácia Harmónia miesta

Čo to znamená „dobré miesto“?
Prečo nás určité miesto zasiahne?
Ako učiť o mieste?

Výučba zemepisu a ďalších predmetov je založená často len na memorovaní a hodnotení výkonu. Pozornosť by sa však mala venovať aj vnímaniu. Kvôli tomu je potrebné klásť si dôležité otázky a hľadať odpovede na ne:

  • Ako chápať vnímanie miesta?
  • Možno rozoznať na Slovensku rozdiel medzi územím, kde žili karpatskí Nemci a územím, ktoré bolo vždy slovenské?
  • Čo je to vykorenenie (či už dobrovoľné alebo násilné)?
  • Čo je to domov?
  • Možno v neznámom prostredí nájsť signály, ktoré návštevníka upozornia na to, aké spoločenstvo na území žije, ako rozmýšľa, aké má hodnoty?
  • Ako chápať identifikáciu s miestom?

© SOSNA  2024

Stránka je v skúšobnej prevádzke. Našli ste na stránke chybu? Kontaktuje nás!


Nahor