Klimatické zmeny

29. decembra 2020

Školské klimatické záhrady predstavujú nový spôsob environmentálneho vzdelávania detí

Verejné, súkromné aj školské pozemky sú odrazom hodnôt, estetického a ekologického cítenia a prístupu k životnému prostrediu jednotlivcov, aj celej spoločnosti. Odstraňovanie…

Read More…

© SOSNA  2022

Stránka je v skúšobnej prevádzke. Našli ste na stránke chybu? Kontaktuje nás!


Nahor