Klimatické záhrady pomáhajú klíme

V tomto manuáli chceme poskytnúť pedagógom a koordinátorom environmentálnej výchovy podklady pre výučbu a metodiku v oblasti klimatickej zmeny a adaptačných opatrení tak, aby mohli zaujímavým spôsobom tému nielen učiť, ale aj aplikovať vhodné adaptačné opatrenia na pozemkoch svojich škôl, v zmysle trendu “učíme sa v prírode”.

© SOSNA  2024

Stránka je v skúšobnej prevádzke. Našli ste na stránke chybu? Kontaktuje nás!


Nahor