Stiahnuť prílohu k článku (pdf)

Portál Školní zahrada

Český časopis Školní zahrada je výborným zdrojom inšpirácií pre premenu školských dvorov na hravé prírodné plochy. V poslednom čísle nájdete informácie aj o našej záhrade.

Štefan zo SOSNY

Mama vyrastala na statku v maďarskej Puszte, otec v rodine gazdu na juhu Slovenska. Od malička som chodil s rodičmi na záhradu, neskôr aj so Silviou a deťmi. Môj vzťah k záhradám sa však menil: najprv to bolo miesto kde sa pestuje, neskôr priestor kde môžem porozumieť prírode a pochopiť príčiny a dôsledky (čo dáš, to dostaneš),  kde sa učím rovnováhe a súladu človeka s prostredím. A práva slovo harmónia sa pre mňa stalo kľúčovým. V najrôznejších záhradách doma a vo svete, ale aj v textoch o biblickom Edene,  Epikurovej záhrade, zenových záhradách, v obrazoch anglických, holandských aj japonských majstrov – tam všade hľadám odpovede, ako dosiahnuť súlad. Najväčšou výzvou dnešnej doby je pomoc klíme a pre mňa je to opäť o hľadaní súladu medzi človekom a prírodou. Záhrada je jedným z najlepších miest, kde môžeme začať.

Som poslaním učiteľ.  V rokoch 1985-2000 som bol učiteľom na Technickej univerzite v Košiciach. Učil som Krajinnú ekológiu, Rekultiváciu ťažbou postihnutých území, Ochranu životného prostredia a ďalšie environmentálne zamerané premety. Doktorát som si urobil taktiež zo Životného prostredia. Po tom, ako mi vedúci katedry povedal, že to čo učím, je „príliš avantgardné“  som pochopil, že je na čase opustiť univerzitu. Zakotvil som v občianskom združení SOSNA, ktoré som v roku 1992 zakladal a kde som od začiatku aj externe pomáhal. Tu som pokračoval v mojich vzdelávacích aktivitách, pri ktorých som už našťastie nebol ničím obmedzovaný. Permakultúra, ochrana povodí riek, trvalá udržateľnosť, ale aj environmentálna filozofia a etika sú niektoré z tém, o ktorých som v rámci workshopov, tréningov, alebo kurzov vzdelával pedagógov, žiakov, mládež aj dospelých, ale aj starostov obcí, alebo štátnych úradníkov.  Popri tom som pokračoval aj v občasnom učení mojej obľúbenej environmentálnej filozofie na Univerzite P.J. Šafárika, ale aj na Palackého univerzite v Olomouci.

V roku 2008 sme získali do dlhodobého bezplatného prenájmu od obce Družstevná pri Hornáde zdevastovanú budovu bývalých školských dielní s priľahlým zanedbaným pozemkom. Naša dávna vízia o vzdelávacom prírodnom centre sa nám odrazu dostala na dosah a vďaka podpore priateľov a dobrovoľníkov sme budovali Ekocentrum SOSNA, ktoré sme otvorili v roku 2010. V roku 2014 sme dokončili prírodnú stavbu Hobití dom, ktorý zvýšil nielen atraktívnosť nášho pozemku, ale rozšíril aj ponuku programov. Odvtedy sa venujeme  najmä zdokonaľovaniu našej prírodnej, klimatickej záhrady, ako priestoru pre vzdelávanie.

V roku 2016 som spolu s manželkou Silviou získal Cenu Karola Končka za náš prínos k šíreniu Permakultúry.  So Silviou spolu sme vydali aj rad publikácií, venovaných prírodným záhradám.

Celý život rád cestujem, podarilo sa mi so Silviou navštíviť množstvo krajín s úchvatnou prírodou, od Kanady, cez Kazachstan až po Indiu, kam sa vraciame najradšej. V súlade s touto vášňou organizujem už 14 rokov festival Iné cesty, kam pozývam cestovateľov, spisovateľov, fotografov a vedcov, ktorí prinášajú posolstvá o krásnych miestach na našej Zemi, o hrozbách, ktoré ničia prírodu a klímu a o spôsoboch, ako týmto krajinám a Zemi pomáhať. Zem potrebuje pomoc a ciest ako to robiť, je veľa.

Záhrada Ekocentrum SOSNA

Prírodná záhrada začala vznikať v roku 2009, po dokončení budovy Ekocentra SOSNA, na mieste spustnutého školského ihriska. Prvým krokom bolo vytvorenie permakultúrneho dizajnu budúcej záhrady pod vedením Patrície Černákovej. A potom začala samotná tvorba záhrady, s veľkou pomocou dobrovoľníkov z radov študentov, ale aj miestnych nezamestnaných. Od začiatku sme vedeli, že na našom 40 árovom pozemku chceme mať priestor pre vzdelávacie a outdoor aktivity žiakov, pre pozorovanie prírody, pestovanie, ale aj pre aktivity v rámci našich festivalov.
Po vstupe na náš pozemok uvidíte množstvo klimatických prvkov:  záhradné jazierko s plávajúcim ostrovom, koreňovú čističku vôd, bylinkové záhony, množstvo nami vysadených vysokokmenných stromov a kríkov, vysadené „divoké“ živé ploty, vertikálnu zeleň z paviniča kompletne zakrývajúca veľkú a vysokú plochu pletiva oddeľujúceho  záhradu od vedľajšieho ihriska. Kút s „divočinou“ nedotknutých stromov a kríkov sme nechali bez zásahu. Chodníky, vyvýšené mulčované záhony pre byliny a plodiny, lavičky, nespevnené chodníky a ďalšie prvky sme tvorili z miestneho prírodného materiálu. Predĺžením záhrady sú dve veľké zelené strechy – jedna na budove Ekocentra a druhá na Hobiťom dome. Záhrada dostala v roku 2019 certifikát Prírodná záhrada.

Na záhrade sa venujeme okrem klasickej environmentálnej výchovy aj záhradnej terapii. Ako asi jediná organizácia v širšom okolí Košíc poskytujeme terapeutické programy pre mládež so špecifickými potrebami (klienti s ADHD, Aspergerom,  Downovým syndrómom).

Uvedomujeme si, že záhrada môže byť miestom, ktoré viaže uhlík a zamedzuje vzniku skleníkových plynov, pomáha udržiavaniu vody v krajine, zlepšuje mikroklímu a má množstvo ďalších klimatických funkcií. Na našej záhrade sme zmenili aj niektoré ďalšie časti tak, aby výsledok bol priateľskejší voči klíme: malý kopec vedľa jazierka sme pretvorili na kvitnúcu medonosnú lúku s rozptýlenými drevinami. Kosenie na tejto ploche bude tak minimalizované, čím obmedzíme aj tvorbu skleníkových plynov.  Pri budove Ekocentra vybudovali spolu s pedagógmi dve dažďové záhrady, ako ďalšie klimatické prvky. Už tri roky intenzívne šírime myšlienky a prax tvorby Klimatických záhrad na školských pozemkoch.  Ponúkame kurzy a workshopy a pomáhame tak meniť školské dvory na klimatické záhrady a učebne.

Štefan Szabó


Školní zahrada je špecializovaný česko-slovenský časopis pre záhradnú pedagogiku, ktorý vychádza štyrikrát ročne v elektronickej verzii a zároveň je tlačenou prílohou časopisu Bedrník. Je určený školám, ktoré majú alebo plánujú vlastnú školskú záhradu. Časopis zahŕňa témy plánovania záhrad, aj námety na praktické činnosti v rámci pestovateľských prác.

Nájdete v ňom námety pre školské záhrady materských, základných i stredných škôl aj tipy na metodické materiály a literatúru, na odborné záhradnícke, ale aj metodické semináre.

Pridajte svoju záhradu na mapu!

Na portáli https://www.mapotic.com/skolni-zahrady môžete pridať svoju školskú záhradu na mapu, alebo sledovať dianie na inšpiratívnych česko-slovenských záhradách.

© SOSNA  2022

Stránka je v skúšobnej prevádzke. Našli ste na stránke chybu? Kontaktuje nás!


Nahor