Stiahnuť prílohu k článku (pdf)

Metóda dejovej línie – inovácie pre stredné odborné školy – metodická príručka

Storyline approach – cooperation between vocational schools‘ students and the world of work je projektom pre prenos inovácií, ktorý sa zároveň týka úspor energie. Cieľom projektu je zaviesť na stredných odborných školách metódy výučby, ktoré študentom priblížia reálne problémy, podobné tým, ktoré budú riešiť po nástupe do zamestnania. Čiastkovým cieľom je preniesť skúsenosti s didaktickou metódou Storyline approach – práce stredných škôl na reálnom zadaní a na praktickej ukážke úspor energie – do školstva a k odbornej verejnosti – na Slovensko a do Poľska. V súčasnosti sú v krajinách, zapojených do realizácie projektu, pre stredné školy relatívne malé možnosti stretávať sa s reálnym svetom práce. Didaktická metóda dejovej línie, prenesená k nám z Holandska (kam sa rozšírila zo Škótska), bola doplnená o špecifiká slovenského školstva a prenesená na Slovensko a do Poľska, kde školy pracujú podobne, ako v ČR. Výsledok nájdete práve v tejto príručke. Téma celého projektu sa zaoberá jedným zo súčasných problémov: množstvom CO2 v ovzduší. K pedagógom sa tak dostanú metódy aj informácie, ako s touto témou pracovať vo výučbe, žiaci po absolvovaní projektu získajú vedomosti o téme a zručnosti, ako množstvo CO2 znižovať. Súčasťou projektu je realizácia jednoduchých riešení pre úsporu energie, ktoré si môže človek vyrobiť sám doma. Jednoduché solárne spotrebiče, ako je solárny krabicový varič, chladnička, sušička ovocia alebo sprchy, sú pre odbornú verejnosť praktickou ukážkou použitia obnoviteľných zdrojov energie, pre laickú verejnosť a niektoré slabšie sociálne skupiny obyvateľstva však môžu byť veľmi praktickým pomocníkom pre každodenný život.

Tento projekt bol realizovaný za finančnej podpory Európskej únie. Za obsah týchto webových stránok zodpovedá výlučne autor. Webové stránky nereprezentujú názory Európskej komisie a Európska komisia nezodpovedá za použitie informácii, ktoré sú ich obsahom.

© SOSNA  2023

Stránka je v skúšobnej prevádzke. Našli ste na stránke chybu? Kontaktuje nás!


Nahor