Skúsenosti s prírodným turizmom na Slovensku, Poľsku, Maďarsku a v Čechách

Cestovanie a turizmus sa stali globálne najvýznamnejším spôsobom trávenia voľného času. Cestovanie má však okrem ekonomického prínosu veľké množstvo vyslovene negatívnych vplyvov: na klímu, na prírodu a krajinu, na miestne kultúry. V tejto brožúre sú príklady, ako môže fungovať udržateľná, prírodný, alebo tzv. „mäkký“ turizmus, ktorý sa snaží čo najmenej škodiť a čo najviac pomáhať.


Táto publikácia vznikla v rámci projektu Development of experience oriented agro and eco tourism in rural Armenia, podporeného zo zdrojov Visegrádskeho fondu.

© SOSNA  2024

Stránka je v skúšobnej prevádzke. Našli ste na stránke chybu? Kontaktuje nás!


Nahor