Ponuka pre školy: Budujeme klimatickú záhradu

Sme radi, že ste prejavili záujem o zapojenie sa do programu Budujeme klimatické záhrady, ktorý bude realizovaný vďaka finančnej podpore od zákazníkov Zelenej energie od VSE. Garantom a realizátorom projektu je o. z. SOSNA.

Počet miest v programe je limitovaný, preto Vaša škola prejde výberom. Zapojeniu do programu predchádza posúdenie vhodnosti Vašej školy odborníkmi. V druhom kole budú za finálny výber škôl hlasovať zákazníci VSE, ktorí pravidelne prispievajú na podporu zelených projektov cez službu Zelená energia od VSE. Výsledok Vám oznámime e-mailom.

Pre získanie predstavy o Vašom školskom pozemku a Vašich očakávaniach, prosím:

 1. Registrujte sa.
 2. Stiahnite si a vyplňte formulár nižšie.
 3. Vyplnený formulár pošlite spolu s max 6 fotografiami Vášho pozemku vo formáte jpg najneskôr do 27. 2. 2023 na e-mail 1mariana.sosna@gmail.com. Pokiaľ máte katastrálnu mapu pozemku, tak nám ju priložte spolu s fotkami.


  Čo ponúkame zapojeným školám (základným a stredným)

  • 3 x 1-dňové školenie v Ekocentre SOSNA  na tému „Ako a prečo si vybudovať klimatickú záhradu“. Prvé školenie začína 29. 3. 2023.
  • 1x workshop s budovaním vybraného klimatického prvku na  konkrétnej škole (jazierko, jedlý živý plot, dažďová záhrada a pod.),
  • kurz pre študentov „Sprievodca klimatickou záhradou“,
  • metodickú a odbornú podporu v období trvania projektu;
   metodické listy na podporu vyučovania vonku.

  Čo očakávame od zapojených škôl:

  • Súhlas vedenia školy s účasťou školy na projekte (podpísanie Memoranda o spolupráci);
  • spoluprácu počas celého trvania projektu od 25. 3. 2023 do 30. 6. 2024,
  • aktívnu účasť zástupcov školy (2 pedagógovia) na školeniach,
  • vykonanie všetkých úloh, ktorých výsledkom bude  dizajn / plán klimatickej záhrady na školskom pozemku,
  • realizáciu aspoň 12 pilotných vyučovacích hodín v klimatickej záhrade.

  Viac informácií a odpovede na otázky: 1mariana.sosna@gmail.com

  © SOSNA  2024

  Stránka je v skúšobnej prevádzke. Našli ste na stránke chybu? Kontaktuje nás!


  Nahor