Storytelling

Metóda „Storytelling“, alebo Návrat príbehov.

Ponuka pre pedagógov 2. Stupňa ZŠ.

Čo je to Storytelling?

Náš svet sa skladá z príbehov.

Rozprávanie príbehov je niečo, na čom stojí celá ľudská kultúra. Príbehy boli zdieľané v každej kultúre ako prostriedok zábavy, vzdelávania, zachovania identity a vštepovania morálnych hodnôt. Na druhej strane, zdá sa, akoby príbehy v súčasnej dobe mizli a boli nahradzované bezduchými náhradami. Príbehy však nemiznú, len ich „rozprávanie“ a šírenie naberá iné formy, typické pre digitálny svet. V posledných rokoch rozprávanie príbehov v mnohých krajinách zažíva svoju renesanciu a metóda Storytelling sa začína čoraz častejšie využívať pri vyučovaní v školách. Pretože mladí ľudia potrebujú dobré príbehy, podané spôsobom, ktorý je im blízky. A práve o tomto je náš medzinárodný projekt.

Rozprávaním príbehov môžeme poskytnúť umelecký zážitok a môžeme ich použiť aj ako metódu výučby k rôznych témam. Ešte dôležitejšie je, že môžeme pomocou príbehu „vychovávať“. Aby sme to dosiahli, musíme nájsť silný príbeh s nadčasovým posolstvom, príbeh, ktorý kladie poslucháčom otázky, príbeh, ktorý obsahuje etické hodnoty.

Projekt sme nazvali SANKOFA . Je to slovo v jazyku Twi z Ghany, ktoré možno preložiť ako „Vráť sa späť a získaš to, za čím mieriš“ – čo je symbolický výraz vyjadrujúci potrebu porozumieť minulosti, ak chceme tvoriť úspešnú budúcnosť.

Kto sa môže prihlásiť

Hľadáme desať škôl a ich učiteľov 2. stupňa, ktorí by sa zapojili do nášho projektu. Ako výsledok by sme po dvoch rokoch chceli mať skupinu žiakov, ktorí sa naučili rozprávanie príbehov. Títo žiaci budú mať overené rôzne prístupy k tvorbe príbehov a svoje príbehy budú tvoriť, rozprávať a šíriť ďalej.

Učitelia a žiaci zapojených škôl budú mať príležitosť naučiť sa tvoriť a rozprávať dobré a poučné príbehy a šíriť ich nielen ústne, ale aj prostredníctvom nových médií. Učitelia sa zlepšia v príprave detí na kritické myslenie a osvoja si techniky, ktoré sú v súlade s trendmi vývoja vzdelávania.

Digitálny storytelling je rýchlo sa šíriaci spôsob podávania príbehov vlastným „jazykom“, prostredníctvom sociálnych sietí, zdieľaných fotografií, videí, odkazov na linky, ako spôsobov zdôraznenia a posilnenia určitého príbehu.

Ako to budeme robiť?

 • Budeme kombinovať tradičné metódy rozprávania príbehov s digitálnymi technológiami, tak aby žiaci získali zručnosti v on-line zaznamenávaní, editovaní a šírení svojich príbehov aj cez hranice štátov.
 • Budeme pracovať s príbehmi z našich vlastných kultúr, ale aj s príbehmi z iných komunít – pre porozumenie podobnostiam a odlišnostiam. Budeme hľadať nové príbehy ktoré prispejú k udržateľnej budúcnosti vo vzájomne prepojenom svete.
 • Pripravíme spolu praktickú príručku pre učiteľov k tejto problematike.
 • Pripravíme sadu materiálov pre učiteľov.
 • K dispozícii budú aj príbehy vhodné na výučbu anglického jazyka.
 • Súčasťou projektu je aj nová Wikipédia obsahujúca silné príbehy využiteľné vo vyučovaní.

Čo od Vás očakávame?

 • Ochotu zaradiť do svojej výučby digitálne materiály (nahrávky, videá), ktoré budú podané formou Storytellingu.
 • Pomoc pri tvorbe materiálov pre praktické využitie vo výučbe: vytváranie textov, nahrávok a podpora žiakov pri ich tvorbe.
 • Ochotu sa pravidelne stretávať (cca 1 krát za 2 mesiace) a poskytovať spätnú väzbu k využívaniu materiálov.
 • Pomoc pri organizácii Záverečnej konferencie.

Projekt potrvá do konca roka 2020 v spolupráci s organizáciami:

 • SOSNA – Slovensko
 • HEC Global Learning Centre – Veľká Británia
 • Cumbria Development Education Centre – Veľká Británia
 • Středisko ekologické výchovy SEVER – Česko

Projekt je podporený z programu ERASMUS+

© SOSNA  2023

Stránka je v skúšobnej prevádzke. Našli ste na stránke chybu? Kontaktuje nás!


Nahor