Terapeutické záhrady sú úžasným nástrojom

Počuli ste už o záhradnej terapii, terapeutických záhradách či terapii prírodou? Nie? Tak je najvyšší čas.

Už niekoľko rokov sa v určitej forme venujeme terapii prírodou a momentálne sme zintenzívnili prácu na terapeutických záhradách.

V projekte pod názvom „S prírodou k vzájomnému porozumenie“ účastníci majú možnosť vidieť rozmanité formy terapeutických záhrad – od Domovov sociálnych služieb, cez hospice, komunitné záhrady,kde si pestujú ľudia s určitým postihom až po záhrady ktoré slúžia dospelým aj deťom, ktorým robí dobre kontakt s pôdou, rastlinami, kvetmi či živočíchmi.

Prostredníctvom získaných skúseností môžu účastníci projektu uľahčiť začlenenie skupiny zdravotne a sociálne znevýhodnených do bežného života majoritný skupiny obyvateľstva a súčasne môže dôjsť k zlepšeniu možností ich uplatnenia na trhu práce. Aktivity v rámci projektu umožnia vzájomnú výmenu študijných, kultúrnych i pracovných skúseností. Partneri budú môcť vďaka novo získaným zručnostiam a informáciám inšpirovať ďalšie organizácie vo svojich krajinách a zoznámiť ich s prospešnosťou metód záhradné terapie a terapie prírodou.

Ciele projektu:

1. Vytvorenie siete organizácií zameraných na využitie prírody (záhrady) ako nástroja pri práci so skupinami sociálne a zdravotne znevýhodnených.

2. Postupné vytvorenie jednotnej európskej platformy vzdelávania záhradných / prírodných terapeutov.

3. Rozšírenie ponuky metód práce v oblasti záhradnej terapie a získanie možnosti zapojenia ďalších organizácií.

Lídrom projektu je LIPKA z Česka, školské zariadenie pre environmentálne vzdelávanie Partnri:

Henry Doubleday Research Association, Anglicko

SOSNA, Slovensko

Co.M.P.A.S.S. Social Cooperative  Society ONLUS, Taliansko

Fundación Global Nature, Španělsko

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA, Portugalsko

Manažérka projektu: Jana Dvořáčková, jana.dvorackova(at)lipka.cz

Slovenskí koordinátori:

Silvia a Štefan Szabó

silvia.sosna@gmail.com

omar.sosna@gmail.com

© SOSNA  2023

Stránka je v skúšobnej prevádzke. Našli ste na stránke chybu? Kontaktuje nás!


Nahor