2 % v roku 2024

Milí priatelia, aj vďaka vašim 2% z daní môžeme robiť pozitívne zmeny. Hľadáme a nachádzame INÉ CESTY aj pre vás. Už 30 rokov.

Návod a potrebné údaje

Ekologické vzdelávacie centrum SOSNA v Družstevnej pri Hornáde a priľahlá Prírodná záhrada vás môžu inšpirovať, ako môžete zmeniť niečo vo vašom živote tak, aby bol prirodzenejší, citlivejší voči prírode a prostrediu.

Prostredníctvom našich dobrovoľníckych aktivít, víkendových kurzov, festivalov, vzdelávacích programov a ďalších aktivít vytvárame sieť ľudí s podobným zmýšľaním.

Aj vďaka vašej podpore sme v uplynulom roku pripravili nové zážitkové výučbové programy pre školy, posunuli sme festival Iné cesty na ešte vyššiu úroveň a presadili sme myšlienky tvorby Klimatických záhrad nielen na školách, ale aj u firiem a na úrovni samosprávy Mesta.

Spolupracujeme so školami a univerzitami, pedagógmi a študentmi, samosprávami aj občanmi, odborníkmi aj dobrovoľníkmi. A spolupracujeme aj s umelcami, remeselníkmi, aj vedcami.

Váš príspevok bude venovaný napríklad nášmu programu Klimatické záhrady pomáhajú klíme, kde spolu so školami meníme ich pozemky tak, aby mal pozitívny dopad na klímu, ale aj na zdravie žiakov. Vzdelávame nielen pedagógov, ale aj žiakov, ktorých pripravujeme na skvelú vec: byť Sprievodcami po klimatickej záhrade.

Aj vďaka vám budeme môcť naďalej pomáhať školám zakladať Prírodné záhrady na miesto fádnych školských dvorov, na ktorých sa deti budú môcť nielen hrať, ale aj pestovať a užívať chute a vône vlastnoručne vypestovaných rastlín a plodín. Takéto záhrady umožnia deťom mimo iné aj vzdelávať sa pod šírym nebom.

Tohto roku chystáme aj jednu významnú zmenu: prírodnú v záhrade pri Ekocentre rozšírime a upravíme na záhradu terapeutickú pre rôzne skupiny detí aj dospelých, ktorí takúto terapiu potrebujú. Pomáhať nám pri tom budú umelci, aj terapeuti.

Aj vďaka vám každoročne pripravujeme jarný festival Jarné SúLadenie a festival pomalého cestovania Iné cesty.

Ďakujeme za Vašu pomoc a zároveň Vás pozývame na návštevu našich priestorov a Hobitieho domu!

© SOSNA  2024

Stránka je v skúšobnej prevádzke. Našli ste na stránke chybu? Kontaktuje nás!


Nahor