Týždenný prímestský tábor Muzikula | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Týždenný prímestský tábor Muzikula

MUZIKULA:
Netradičný a zábavný detský hudobný tábor

Netradičný a zábavný týždenný prímestský hudobný tábor Muzikula od 13.8. - 17.8. 2018 je určený
pre deti, ktoré si chcú hravou a zároveň náučnou formou osvojiť nové hudobné schopnosti a
rozvinúť svoj prirodzený talent a kreativitu. V Ekocentre Sosna pri Košiciach sa stretnú deti, pre
ktoré je zábavnou formou pripravený program plný hier spojených s hudbou, tancom, výtvarnou
činnosťou a spoznávaním prírody. Preferujeme prístup zameraný na rozvoj kreativity, nadania a
objavovania skrytého potenciálu v každom z nás. Trojica skúsených pedagógov a hudobníkov
pripravila množstvo aktivít, ktoré podnietia detskú kreativitu, hudobné myslenie a spontánnosť.
Projekt už päť rokov funguje úspešne v Bratislave a minulý rok dostal skvelé ohlasy v Prešove.
Premiérovo mieri do Košíc. Ešte stále je možné prihlásiť svoje ratolesti na tento vychytený tábor.

Aktivity pre deti a denná náplň:

Pri výbere činností počas pobytu v tábore sa opierame o rozvoj detskej kreativity, hudobného
myslenia a spontánnosti. Hlavnou zložkou aktivít sú hry prepojené s tancom, výtvarnou činnosťou,
poznávaním prírody v prepojení s hudbou. Po celý deň sa budú vašim deťom venovať 3-4
pedagógovia, hudobníci a výtvarní umelci aby pripravili pestrý a hodnotný program. Exkurzie
nerobíme, našim zámerom je naplniť čas hodnotne a popri tom rozvinúť talent a nadanie. Chceme,
aby sa deti cítili príjemne, popri aktivitách sa im budeme snažiť vytvoriť aj priestor na ich osobný relax :)
Krásne a podnetné miesta Ekocentra SOSNA ako sú záhrady s jazierkom, záhadný Hobití domček
alebo kruhová jurta budú nezabudnuteľnými podnetmi pre vaše dieťa ešte na dlhú dobu.

 • Štúdium hudby rôznych kultúr v spojení s audiovizuálnymi ukážkami
 • Hudobné hry na rozvoj improvizačných schopností
 • Rytmická škola (na báze afrického rytmizovania)
 • Relaxačné hry zamerané na rozvoj hudobného vnímania
 • Hudba v prírode
 • Spojenie hudby a pohybu na rozvoj polyrytmie
 • Výtvarná činnosť - práca s prírodnými materiálmi, drotárske techniky
 • Hudba a tanec
 • Spanie v Ekocentre 1x- zážitkový večer+opekačka
 • Záverečný slávnostný program detí pre rodičov

Preprava detí do Ekocentra:

V cene tábora je zahrnutý pravidelný zvoz detí z mesta Košice mikrobusom v čase medzi 8.00-8.15.
Príchod späť na miesto vyzdvyhnutia bude každý deň medzi 16.45-17.00h.
Presné miesto ešte upresníme po uzavretí prihlášok a podľa počtu detí.

ZÁKLADNÉ INFO:

 • O hudobný tábor MUZIKULA sa budú v SOSNE starať traja skúsení pedagógovia,Janka Bezek, Thierry Ebam, Nevenka Oravcová a hostia.
 • Maximálny počet detí je 20. Dbáme na kvalitu na úkor kvantity.
 • Celodenná vyvážená strava. Obedy v blízkej reštaurácii. Jedálny lístok zverejníme týždeň pred táborom.
 • Pravidelný zvoz a rozvoz detí mikrobusom na dohodnuté miesto v Košiciach a vždy v rovnaký čas.
 • V cene je zahrnuté aj 1x prespanie v Ekocentre SOSNA a zážitkový večer s opekaním. Konkrétny deň určíme týždeň pred začatím tábora podľa aktuálnych predpovedí počasia.
 • Celý tábor bude ukončený v piatok záverečným MUZIKULÁCKYM KONCERTOM, na ktorom deti vystúpia v spoločnom programe a ukážu rodičom čo všetko sa počas týždňa naučili+ slávnosté odovzdávanie MUZIKULÁCKEHO diplomu.

Pokyny pre rodičov:

Cena je 105€/dieťa za týždňový tábor s prihlásením do 30.6.2018. Po 30.6.2018 bude cena 120€/dieťa.
V cene je zahrnutá celodenná strava: pitný režim, desiata, obed a olovrant, to všetko vo vyváženej miere a podľa výživových odporúčaní.
Keďže je filozofiou Ekocentra trvalo udržateľný rozvoj a ekológia, budeme sa aj v stravovaní snažiť dodržať princípy zdravej stravy.
Cena zahŕňa pracovný materiál a pedagogickú činnosť. Prihlášky posielajte na threepointyoga@gmail.com.
Ďalšie info: 0908 346 793, alebo na www.sosna.sk
Tábor má obmedzenú kapacitu len na 20 účastníkov.
Prihláška je platná po uhradení zálohy 50€ na IBAN: SK1083300000002501243077, kde uvediete: meno dieťaťa_MUZIKULA_13.
Doplatok sa bude uhrádzať v prvý deň príchodu dieťaťa do tábora, prosím odovzdajte dieťaťu presnú sumu, na oplátku vášmu dieťaťu vystavíme kópiu príjmového dokladu.