Konferencia - Inšpirácie pre sebestačnosť | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Konferencia - Inšpirácie pre sebestačnosť

Srdečne Vás pozývame na medzinárodnú pracovnú konferenciu Inšpirácie pre sebestačnosť, ktorá sa uskutoční v dňoch 24. – 27. apríla 2017 v Družstevnej pri Hornáde.
Čakajú vás prezentácie zamerané na praktické a inšpiratívne spôsoby lepšieho využitia verejných priestranstiev a pozemkov obcí, škôl či súkromných spoločností.
Akcia bude pozostávať z praktických tréningov v Ekocentre SOSNA a zo série prednášok, zameraných na tvorivé prístupy k využitiu miestnych zdrojov: nevyužitých pozemkov alebo odpadu. Zástupcovia obcí, škôl, mimovládnych organizácií, štátnych aj súkromných zariadení, ale aj farmári a podnikatelia budú mať príležitosť vypočuť si zaujímavé riešenia nielen zo Slovenska, ale aj z rôznych krajín EU.

Priložiť súbor?: 
obrázok: