Iné cesty 10. ročník | SOSNA, o.z. – Hľadáme iné cesty Skip to content Skip to navigation

Iné cesty 10. ročník

Tags: 

Zaujímaví ľudia, silné príbehy, vysnívané krajiny, úžasné fotografie... Zažili ste niekedy večer s domorodcami, ktorých jazyk ste nepoznali a predsa ste si rozumeli? Videli ste za splnu ožiarenú horu, ktorá je vyhlásená za prírodnú svätyňu? Zúčastnili ste sa autentických náboženských a šamanských obradov neznámych kmeňov? Jedli a spali ste s kočovníkmi v ich skromných príbytkoch? Pomáhali ste obyvateľom v odľahlých horách zachovať ich kultúrne a historické dedičstvo? Príďte si vypočuť strhujúce príbehy tých, ktorí to zažili...

obrázok: